Advertentie
Advertentie

Ontwerpakkoord voor arbeiders Fabrimetal

BRUSSEL (belga) - Na een nachtvergadering bereikten donderdagochtend de werkgeversorganisatie Fabrimetal en de vakbonden van de metaalverwerkende sector een ontwerp van akkoord inzake een nationale sectorale CAO over 1997-'98 voor de circa 100.000 arbeiders in de sector.In het akkoord is een eenmalige loonsverhoging voorzien van 5 frank per uur per 1 juli '97. Er is een clausule voorzien inzake werkzekerheid met een eigen definitie van meervoudig ontslag.