Ontwerpen sneuvelen door vervroegde ontbinding

(tijd) - 110 wetsontwerpen die reeds door de ministerraad waren goedgekeurd, komen door de vervroegde ontbinding van het parlement op de helling te staan. Een groot aantal waren reeds bij het parlement ingediend. Over sommige moest enkel nog in de plenaire vergadering van één Kamer gestemd worden. Belangrijke ontwerpen die zijn "blijven hangen', zijn die over de privacy, de hypotecaire rente, de verzekeringen en het politieambt.