Ontwikkeling Brusselse beurs moet aan aanbodzijde beginnen

(tijd) - De theoretici van de efficiënte markt mogen dan al te ver gegaan zijn in een aantal van hun besluiten, op één punt hebben zij zonder meer gelijk. Een echte marktprijs veronderstelt op elk moment een voldoende grote kritische massa van kopers en verkopers die in maximale mate over dezelfde informatie beschikken. Wat de informatiekant betreft kan men de jongste tien jaar in België niet klagen. De informatiestroom vanuit de bedrijven is zowel in omvang als in kwaliteit aanzienlijk verbeterd. Daarnaast is het voor ieder die zich de moeite wil getroosten op dit ogenblik mogelijk om permanent over nagenoeg dezelfde informatie te beschikken als de professionelen van de markt. Toch kunnen we in België moeilijk van een volwassen aandelenmarkt spreken. Er is een schrijnend gebrek aan diepgang langs de zijde van het aanbod. Dat is de jongste drie maanden andermaal op een opvallende manier aan de oppervlakte gekomen.Het is natuurlijk leuk als de beurs, wat ook de onderliggende reden mag zijn, op korte termijn met bijna 20 procent stijgt. De haussebeweging die de BEL-20 van rond 1420 tot 1440 punten midden november, recent naar iets boven 1.700 punten dreef, werd binnen een bestek van minder dan 3 maanden gerealiseerd. 'So what?' zullen velen zeggen. Dergelijke dingen horen bij het spel van de beurs en hebben weinig met de diepgang van de onderliggende markt te maken.