Ontwikkelingshulp en investeringen in Afrika dalen

(tijd) - De buitenlandse investeringen in en officiële ontwikkelingshulp voor Afrika kregen in de jaren negentig klappen. De Wereldbank betreurt in haar African Development Indicators 2001 dat de OESO-landen hun ontwikkelingshulp terugschroefden op een ogenblik dat die hulp vrucht begon af te werpen en merkt op dat de bezuinigingen samenvielen met een periode van nooit geziene welvaart in de OESO-landen.