Ontwikkelingssamenwerking kent inhaalbeweging in '89

(tijd) - De Belgische overheidsuitgaven voor ontwikkelingssamenwerking vielen vorig jaar terug tot 0,4 procent van het BNP, komende van bijna 0,5 procent in 1987. Volgens minister André Geens van ontwikkelingssamenwerking is dit in hoofdzaak een gevolg van een meer dan gewone vertraging in de betalingen. De minister verwacht voor dit jaar dan ook een inhaalbeweging, zodat een uitgavenpeil van zeker 0,55 procent en mogelijks zelfs bijna 0,6 procent zou gehaald worden. Geens ziet in deze "konjunkturele' toename psycologisch een goede springplank om het driejarenplan aan te vatten dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking tegen 1992 op 0,7 procent van het BNP moet brengen.