Onveranderd dividend voor Gelderse Papiergroep

De Gelderse Papiergroep keert over het vorige boekjaar een nettodividend van 5,25 gulden (id) uit. Bij een omzet van 280 miljoen gulden (246) werd een resultaat voor belastingen behaald van 19,5 miljoen gulden (20,8). Bij nagenoeg gelijkblijvende belastingdruk bedraagt het resultaat na belasting 14,8 miljoen gulden (16).