Advertentie
Advertentie

Onvrede Belgische veilinghuizen

(tijd) - Het bericht, zaterdag in de Kunstmarkt-rubriek, over de onvrede van de Belgische veilinghuizen in verband met de toewijzing van de Brachot-kollektie aan het buitenlandse veilinghuis Christie's dient op één punt gekorrigeerd. Het veilinghuis Guy en Michel Campo uit Antwerpen meldt dat het wel is aangezocht door één van de banken-schuldeisers, met name het Gemeentekrediet. Campo heeft een offerte terzake ingediend, maar zoals bekend heeft de Brusselse rechtbank van koophandel Christie's aangewezen. Het ongenoegen van de Belgische veilinghuizen over de gang van zaken neemt daarmee niet af. Integendeel, ze wijzen er nogmaals op dat zij zwaar benadeeld worden door de Belgische BTW-wetgeving, die hen verplicht om 6% BTW te rekenen op de volledige verkoopprijs. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld dient de BTW slechts betaald op de kommissie. De Syndikale Kamer van Veilinghuizen in België spande omtrent de BTW-perikelen overigens een rechtsgeding aan tegen de Belgische staat. Deze zaak loopt nog steeds.