'Onze kandidaten voor oktober'

(tijd) - In een eerste reaktie op de uitslagen van de Europese verkiezingen verklaarde Robert Eecklo, voorzitter van de Boerenbond, zich opgetogen over het feit dat de CVP heeft kunnen standhouden, en zelfs een lichte vooruitgang heeft geboekt. Hij stelde dat de Boerenbond zijn kandidaten op de CVP-lijst zo goed mogelijk heeft gesteund, en hoopte dat zij een goede beurt hebben gemaakt. Tevens sprak Eecklo de wens uit om ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de 'eigen' kandidaten te steunen. Of dit al dan niet het geval zal zijn, blijft volgens Eecklo 'afhankelijk van enkele dossiers die nu nog ter diskussie staan'.