Onze luxe zelf is in gevaar

De toekomst en de competitiviteit van de West-Europese economie, en de Belgische in het bijzonder, staan onder enorm sterke druk. Weinigen begrijpen de ernst van de zaak. De luxe waarin we in dit land ontegensprekelijk leven, heeft als nadeel dat we niet altijd goed begrijpen dat er wel degelijk zeer acute en zeer belangrijke problemen bestaan. Ook de universiteit slaagt er vaak niet in om ze in de belangstelling te brengen, stelt ANDRE OOSTERLINCK. We moeten ons beter voorbereiden om met China mee te kunnen groeien en zo onze interne problemen op te lossen en onze welvaart veilig te stellen.