Advertentie
Advertentie

'Onzekerheid drukt op Belgische leasingsector'

(tijd) - 'Leasingmaatschappijen die het in de toekomst willen maken, zullen zich niet meer als bankier maar wel als industrieel dienstverlener moeten aandienen. De leasingsector biedt nog winstgevende expansiemogelijkheden, tenminste voor wie de klemtoon legt op een rijk productaanbod met hoge toegevoegde waarde én pan-Europees gaat werken. De puur financiële leasing als alternatief voor de klassieke financiering of het investeringskrediet is zijn hoogtepunt duidelijk voorbij en verliest terrein'.Dat zegt leasing- en marketingspecialist Rudy Boon, managing director van captiveleasemaatschappij Agfa Finance (joint venture Locabel/Agfa-Gevaert) in een gesprek met de redactie. Samen met Boon bekeek de redactie de toestand op de Belgische leasingmarkt per eind 1996. Na de magere jaren 1990-1992 toen zowat alle Belgische leasingmaatschappijen geld verloren, kwam een brede consolidatiebeweging op gang, zoals goed te zien is in bijgaand marktoverzicht. Die toenadering deed zich vooral voor in de afdeling financiële leasing. Toch was er in het boekjaar 1995 wegens marktverzadiging en hevige concurrentie geen sprake van forse winsttoename. 'De concurrentiestrijd is het hevigst voor financiële leasing', onderstreept Rudy Boon. 'Dat komt door de sterk gedaalde rentetarieven en de enorme druk op de winstmarges. De rendabiliteit is te laag om een ommekeer te realiseren. Ontsnappen aan die druk op de marges kan enkel door nieuwe markten met hoge toegevoegde waarde aan te boren. Het totale marktvolume voor financiële leasing blijft immers na correctie voor inflatie vrijwel gelijk. Weinig of geen reële groei en krimpende marges maken het steeds moeilijker om de structuurkosten op te vangen zodat overleven enkel kan door concentratie. Vooral met het oog op de Europese eenheidsmunt zal een minimale kritische omvang noodzakelijk zijn.'