Onzekerheid over toekomst DAT moest stoppen

BRUSSEL (tijd) - Etienne Davignon en Maurice Lippens, de drijvende krachten achter de groep investeerders in DAT, verzetten zich tegen verder uitstel voor de schuldeisers van het Sabena-coördinatiecentrum SIC om tot een akkoord te komen. De aanhoudende onzekerheid over de schuldenherschikking voor DAT hing als een molensteen om de nek van de nieuwbakken luchtvaartmaatschappij.