Advertentie
Advertentie

Onzekerheid treft financiële markten

De rentedaling sinds begin januari plaatst heel wat beleggers voor een moeilijke keuze. Enerzijds zijn de rentetarieven nu heel wat minder aantrekkelijk dan bij het begin van het jaar. Anderzijds laten de meeste aandelenmarkten zich vanaf april van hun beste zijde zien en begint menig belegger te twijfelen aan verdere koerswinst op de huidige niveaus. Fondsenbeleggers krijgen steeds meer dezelfde vragen; vragen waarop de beleggingsadviseurs ook niet altijd het gepaste antwoord hebben.Het Gemeentekrediet publiceert dagelijks de koersprestatie van diverse fondscategorieën in België. Recent nog werd dit vergelijkingsmateriaal uitgebreid met cijfers voor de gespreide fondsen en de portefeuilles die hun activa wereldwijd investeren in opkomende markten of groeilanden. Het Gemeentekrediet geeft hierbij telkens de return weer over de jongste twaalf maanden. Daarbij wordt telkens een gewogen en een niet-gewogen return berekend. De gewogen meerwaarde houdt rekening met de omvang van het fonds, de niet-gewogen return houdt enkel rekening met de absolute prestatie van de portefeuille. Concreet betekent dit dat een klein fonds evenveel meetelt dan een fonds van grote omvang.