Onzichtbaar risico rukt op

Een bedrijf kan niet risicovrij zijn want dan kan het beter de deuren sluiten. Ondernemen is niets anders dan aanvaardbare risico's nemen en risico's ombuigen tot opportuniteiten. Deze risico's worden almaar onzichtbaarder. Dat de fabriek afbrandt of de klanten te laat betalen zijn materiele risico's die te verzekeren en te herstellen zijn. Als een omvangrijke fraude het klantenvertrouwen aantast zoals bij de Antwerpse bank Max Fisher, dan is dat dodelijk voor de bank. Het Enron-schadaal bezorgde Big Four-accountant Ernst & Young zo'n groot imagoverlies dat het wereldwijd de deuren moest sluiten. Het zijn maar twee voorbeelden van de oprukkende onzichtbare risico's.Kris Barrezeele