Ook ACV vindt loonnorm almaar moeilijker te verteren

BRUSSEL (tijd) - Het ACV erkent dat er nog steeds afspraken nodig zijn over loonmatiging, maar de huidige wet op de concurrentiekracht en de loonnorm zijn overbodig. Het ideale is dat werkgevers en bonden zelf de tering naar de nering zetten. Maar de christelijke bond beseft wel dat de kloof tussen theorie en praktijk groot kan zijn, en koestert weinig hoop op een sociaal akkoord. Over één ding is de bond het eens met de werkgevers: de regering trekt te weinig geld uit.Het interprofessioneel overleg trekt zich langzaam op gang. In de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zijn werkgevers en bonden verkennende gesprekken begonnen over de manier waarop de loonnorm moet worden berekend. De norm geeft aan hoeveel de nominale lonen de komende twee jaar mogen stijgen, rekening houdend met de verwachte loonevolutie in de buurlanden. Hij geldt voor de hele privé-sector. Als alles goed gaat, doet de CRB tegen het eind van de maand suggesties.