Advertentie
Advertentie

Ook advizeurs die geen gouden bergen beloven, gaan nu over de tong

In Boek IV komt het vermogensbeheer en beleggingsadvies aan de beurt. In de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp maakt minister Maystadt gewag van de bekommernis van de regering voor "de praktijken van bepaalde gewetenloze personen die, soms lange tijd, misbruik maakten van de lichtgelovigheid van de kleine spaarders en hen hun bezit ontfutselden onder voorwendsel hun vermogen te beheren of beleggingsadvies te verlenen'.