Ook ambtenaren komen in verleiding om geld boven jobs te verkiezen

(tijd) - Op het terrein valt nog maar weinig te merken van de nieuwe arbeidsplaatsen die beloofd worden met een in mei afgesloten ambtenarenakkoord. De ambtenarenbonden dreigen ermee dat ze daarom bij nieuwe onderhandelingen wel eens centen boven jobs zouden kunnen verkiezen. Daarmee bevestigen ze een tendens die ook zichtbaar is in de privé-sector.Premier Dehaene organiseerde gisteren een 'sociale voormiddag'. Toen hij de vertegenwoordigers van ABVV en ACLVB ontving in zijn poging om het overleg voor de privé-sector opnieuw vlot te trekken, had hij al een matinale bijeenkomst van het comité A achter de rug. Dat is het overkoepelende overlegorgaan voor de hele openbare sector. In datzelfde comité werd op 8 mei een protocolakkoord afgesloten dat een hele reeks arbeidsherverdelende maatregelen bevatte. Maar het ging hier slechts om een raamakkoord. De invulling moet gebeuren door sectoraal overleg per overheid (gewest, gemeenschap, federale overheid).