Advertentie
Advertentie

Ook artsen moeten leren leven met externe inbreng in tuchtrecht

(tijd) - Minister van Volksgezondheid Marcel Colla heeft een wetsontwerp klaar voor de hervorming van de Orde van Geneesheren. In september legt hij dat voor aan de ministerraad. Colla wil andere maatschappelijke groepen betrekken bij zowel het opstellen van een deontologische code als de toepassing van het tuchtrecht. De hervorming zou overigens niet beperkt blijven tot de artsen maar gelden voor alle medische beroepen.De tijd dat beroepsgroepen alleen over de handhaving van hun deontologie konden waken lijkt voorbij. Een paar dagen nadat minister van Justitie Tony van Parys zei dat externen zullen betrokken worden bij het tuchtrecht voor magistraten en op een ogenblik dat het 'zelfmoordinterview' in Humo het dispuut over de deontologie in de journalistiek nieuw leven inblaast, laat minister van Volksgezondheid en Pensioenen Marcel Colla in een gesprek met de redactie weten dat hij doorgaat met de hervorming van de Orde van geneesheren.