Ook Belgian Pakhoed gaat

ANTWERPEN (tijd) - Belgian Pakhoed, een Antwerpse firma voor expeditie, transport en opslag, heeft bij het stadsbestuur een aanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn op een 3 ha-groot terrein aan de Oosterweelsteenweg in het havengebied. De nieuwe infrastruktuur moet dienen voor de opslag van verpakte gevaarlijke goederen. Het hopelijk nog dit jaar op te richten magazijn zal een oppervlakte hebben van 14.000 vierkante meter. Met het projekt is een investering gemoeid van rond 250 miljoen fr.