Ook christelijke academici gewonnen voor regeling euthanasie

(tijd) - 'Het belangrijkste resultaat dat we hebben bereikt, is de erkenning van zowel vrijzinnigen als christenen, van mensen uit de beide taalgemeenschappen ook, dat er gevallen zijn waarin euthanasie ethisch verantwoord kan zijn.' Dat stelde de Gentse academicus Etienne Vermeersch gisteren in de Senaat, waar het Raadgevend Comité voor de Bio-ethiek zijn euthanasieadvies kwam toelichten. Opvallend was inderdaad het zeer open betoog van de meeste sprekers van katholieken huize. Slechts één jezuïet verdedigde het standpunt dat er geen enkele regeling voor euthanasie mag komen. In de plenaire vergadering van de Senaat begon gisteren het grote euthanasiedebat. Op deze eerste dag kwamen de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek aan het woord. Dit Comité, voornamelijk samengesteld uit academici van de verschillende universiteiten in ons land, formuleerde in mei een advies over het thema. Maar aangezien de leden van het Comité het onderling niet eens raakten, beperkten zij zich ertoe een inventaris op te maken van vier mogelijke scenario's. Wel stelden de experts inzake bio-ethiek dat 'een pragmatische oplossing' mogelijk moet zijn die voor- en tegenstanders van euthanasie weet te verzoenen. Maar het is de rol van de politici om de uiteindelijke keuze te maken, zo vindt het Comité.