Advertentie
Advertentie

Ook Dehaene promoot Nederlands model

(tijd) - Het is al vaker gezegd en geschreven dat ons land veel kan leren van de manier waarop in Nederland een jarenlang volgehouden combinatie van loonmatiging, lastenverlaging en arbeidsherverdeling voor vele duizenden jobs heeft gezorgd. Gisteren kreeg het Nederlandse model steun vanuit een onverdachte hoek, die van premier Dehaene. Die wil ook blijven ijveren voor een wettelijk kader dat de financiële participatie van werknemers in het bedrijf bevordert.De premier brak zijn lans voor het Nederlands voorbeeld in de toespraak die hij hield naar aanleiding van de aanduiding van de manager(s) van het jaar. Onder het motto 'hoop en vrees voor 1997' liet hij weten dat de politicus van de toekomst 'wellicht een grotere bescheidenheid' aan de dag moet leggen. En ook in 1997 zal er moeten gebalanceerd worden tussen 'een reeks noodzakelijke maatschappelijke hervormingen' en het streven naar 'een gezond en stevig financieel-economisch draagvlak' dat de uitvoering van die hervormingen mogelijk moet maken. 'Er kan dus geen sprake van zijn nu plots alle aandacht te besteden aan de zogenaamde maatschappelijke problemen en de teugels te vieren op sociaal-economisch vlak.' Waarna de premier nog eens een overzicht geeft van het vele dat al gepresteerd is om ons land de veilige EMU-haven binnen te leiden.