Ook executieven moeten zich nu beperken tot "voorzichtige zaken'

(tijd) - De val van de regering Martens IX heeft verregaande gevolgen voor de politieke instellingen van gewesten en gemeenschappen. Met de vervroegde ontbinding van het nationale parlement, allicht volgende week, zijn immers meteen ook de dagen van de raden van de deelgebieden geteld. En bij afwezigheid van enige parlementaire kontrole moeten de executieven zich beperken tot de "voorzichtige zaken', waar bijvoorbeeld de goedkeuring van een begroting niet onder valt.