Advertentie
Advertentie

Ook familiale KMO's hebben nood aan corporate governance

Onder 'corporate governance' verstaan we het 'goed beheer' van een vennootschap. Het begrip heeft alles te maken met goede praktijken op het gebied van de structuur, organisatie en werking van vennootschappen. Het heeft dus vooral betrekking op de leiding van een bedrijf en het bestuur ervan. Aanvankelijk ging iedereen ervan uit dat de regels en aanbevelingen aan corporate governance alleen op grote bedrijven, bij voorkeur op de beurs genoteerde, van toepassing zouden zijn. Niets is minder waar.