Ook G-Bank pro nieuwe Cockerills

(tijd) - Alle financiële instellingen zijn het erover eens: de nieuwe aandelen van Cockerill Sambre die van 11 tot 20 september tegen 210 fr. (allicht) aan het publiek worden aangeboden, zijn aantrekkelijk. Gisteren sloot de G-Bank zich bij deze analyse aan. Het nieuwe aandeel met zijn halve warrant is volgens de berekeningen van de bank alleszins 274 fr. waard. En de uitgangpunten die voor deze evaluatie werden gehanteerd, zijn konservatief, zo voegt de bank eraan toe.