Advertentie
Advertentie

Ook genoteerde bedrijven moeten lessen trekken uit Bel20-malaise

(tijd) - De aanhoudende onderwaardering van de Brusselse beurs tegenover de rest van Europa is vooral aan fundamentele gebreken van onze kapitaalmarkt toe te schrijven. De Belgische economie hinkt achterop bij de snelle ontwikkeling van de zogenaamde nieuwe economie en de bedrijven zijn te weinig ambitieus op internationaal vlak. Een snelle inhaalbeweging dringt zich op, menen specialisten.