Ook GKB, NMKN en CBHK moeten Cooke-ratio hebben

(tijd) - De ministerraad keurde gisteren een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het Gemeentekrediet (GKB), de Nationale Maatschappij voor het Krediet aan de Nijverheid (NMKN) en het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK) voortaan onderwerpt aan de Europese solvabiliteitsnormen. Net als andere financiële instellingen zullen zij dus een Cooke-ratio van 8% moeten kunnen voorleggen.