Ook in 1998 beperkingen op vaste benoemingen in onderwijs

(belga) - De Vlaamse regering heeft zich gisteren akkoord verklaard om ook na januari 1998 het aantal benoemingen in het onderwijs enigszins te beperken. Volgens een ontwerp van decreet zullen enkel betrekkingen die minimum de helft van een voltijdse opdracht behelzen voor een vaste benoeming in aanmerking komen. Op de Vlaamse ministerraad kwamen gisteren voorts nog onderwerpen zoals de Antwerpse HST-lijn, de lage successierechten en de winterhulp aan bod.Vaste benoemingen in onderwijs De Vlaamse regering keurde principieel een ontwerp van decreet goed dat een vaste benoeming in het secundair onderwijs vanaf begin '98 maar mogelijk maakt voor ten minste de helft van een voltijdse betrekking. Het decreet voert ook een reeks voorwaarden in voor de programmatie van studierichtingen vanaf september '98. Dat zogenaamde minidecreet vervangt het decreet van april '96 op de benoemings- en programmatiestop, dat gold als bewarende maatregel met het oog op de geplande hervorming van het secundair onderwijs. Begin januari '98 vervalt normalerwijze de benoemingsstop in het secundair onderwijs en in september de programmatiestop. Het minidecreet moet ervoor zorgen dat de effecten van deze stops niet ongedaan gemaakt zijn tegen de dag waarop de eigenlijke hervorming wordt doorgevoerd.