Ook in 2002 komen ertwee begrotingscontroles

(tijd) - Net als in 2001 gaat de federale regering dit jaar twee keer de begroting onder de loupe nemen en, indien nodig, bijsturen. Premier Verhofstadt is er gerust op dat ons land daardoor ook het jaar 2002 met een begroting in evenwicht kan afsluiten.Het afgelopen jaar werd voor het eerst in juli een extra controle ingelast. De minister van Begroting, Johan vande Lanotte (sp.a), wou daarmee de gevolgen van de groeivertraging opvangen. Verhofstadt zei gisteren na afloop van de ministerraad dat ons land er daardoor in geslaagd is 2001 af te sluiten met een licht overschot. Kort na na nieuwjaar raamde Vande Lanotte dat overschot op 0,2 procent van het BBP. Maar volgens de premier kan het nog iets hoger klimmen, tot 0,3 procent. Ons land doet het daarmee beter dan de meeste andere EU-landen, die in 2001 aankijken tegen een gemiddeld tekort van 1,1 procent.De operatie wordt daarom dit jaar herhaald. Op dit moment is al een vervroegde controle bezig. Tegen eind volgende week moet duidelijk zijn of het nodig is bijkomende maatregelen te nemen. De onderhandelingen over die ingrepen moeten tegen eind februari of begin maart afgerond worden. In juni en juli volgt dan een tweede ronde.Premier Guy Verhofstadt meent dat het ook in 2002 mogelijk zal zijn de begroting zonder al te drastische maatregelen uit de rode cijfers te houden. Hij verwees daarbij naar tekenen dat het ergste van de conjunctuurinzinking achter de rug is. De premier meende in een krant zelfs gelezen te hebben dat de Europese Commissie overweegt haar groeiprognoses weer naar boven aan te passen. Dat lijkt een tikje voorbarig. Wel blijkt uit de economische barometer van de commissie dat het consumentenvertrouwen er in december, na maanden van neergang, licht op vooruitging. Voorlopig handhaaft de regering haar groeiprognose van 1,3 procent. IB