Ook investeringskredieten worden goedkoper

(tijd) - Twee dagen na de tarieven op kasbons, gaan de kosten van investeringskrediet naar omlaag. Krediet aan de Nijverheid, G-Bank, BBL en KBC schaafden gemiddeld een kwart procentpunt af. Investeringskredieten met driejaarlijkse renteherziening kunnen nu overal tegen 4,70 procent, het vijfjaarlijks herzienbare tarief is 5 procent. De banken spelen zo in op de dalende rentetarieven op de kapitaalmarkten. De Belgische obligatierente op tien jaar daalde donderdag tot 3,90 procent. Daardoor komen allicht ook de tarieven van andere kredieten onder druk en kan ook de rente op spaarproducten zoals het spaarboekje ter discussie komen.