Ook Ippa en HBK kopen kasbons terug

(tijd) - De bank Ippa en spaarbank HBK verbinden zich ertoe nieuw uitgegeven kasbons terug te kopen wanneer de roerende voorheffing verlaagd wordt. Deze maatregel geldt bij HBK voor de kasbons die vanaf 1 december werden uitgegeven, bij Ippa vanaf 10 december