'Ook Josse de Pauw was ooit amateur'

Een wetenschappelijke studie wijst uit dat de sector van de amateurkunsten de snelst groeiende in het middenveld is. Van 25 april tot en met 4 mei vindt in Vlaanderen de Week van de Amateurkunsten (WAK) plaats. Het is een initiatief van het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCA), dat sedert het decreet van 2000 geldt als steunpunt voor de sector. Stefan Vancraeynest, de opvolger van directeur Luc Verschueren, staat voor de uitdaging om de toepassing van de nieuwe regelgeving in goede banen te leiden. De negen disciplinaire organisaties, de 10.000 verenigingen en hun leden en het stijgende aantal niet-georganiseerde amateurkunstenaars moeten beter worden van de depolitisering van de sector en de professionalisering van de structuren.Geert Vandepitte