Ook Knokke-Heist krijgtgeld tegen stadskankers

(tijd) - Ook de mondaine badplaats Knokke-Heist kan putten uit het Vlaamse Stadsvernieuwingsfonds om stadskankers aan te pakken. De Vlaamse regering besliste vorige vrijdag dat niet alleen de dertien zogenaamde groot- en centrumsteden, maar ook de 21 provinciale steden, waaronder Knokke-Heist, in aanmerking komen voor het Stadsvernieuwingsfonds. De Vlaamse regering pompt daarin 25 miljoen euro, 1 miljard frank.Zowel Agalever Dirk Holemans als CD&Vster Veerle Heeren plaatste gisteren tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement vraagtekens bij de beslissing om het Stadsvernieuwingsfonds niet te beperken tot de dertien groot- en centrumsteden, maar ook de provinciale steden toe te laten. Beide Vlaamse parlementsleden wezen op het gevaar van een versnippering van de reeds beperkte middelen. Veerle Heeren merkte op dat de 34 gemeenten nu elk gemiddeld kunnen rekenen op een 725.000 euro, of 29 miljoen frank. Ik hoop dat dit geen gemiste kans wordt, vulde Holemans aan.De Vlaamse minister van Stedelijk Beleid, Paul van Grembergen (VU&ID), bevestigde dat de provinciale steden erbij zijn genomen. Niet alleen het volume van een stad is van belang, maar ook het feit dat er stadskankers zijn. Het is denkbaar dat een provinciaal stadje met een industrieel verleden met kankers af te rekenen heeft, legde hij uit. Van Grembergen ontkende evenwel dat de 750.000 euro uit het Stadsvernieuwingsfonds gelijk verdeeld wordt onder de 34 steden. Het is de bedoeling op basis van concrete projecten te oordelen. En de beoordeling zal gebeuren door een onafhankelijke jury. WVDV