Ook kranten moeten betalen voor recyclage

(tijd) - De uitgevers van papieren informatie, hetzij dagbladen, weekbladen of reklamefolders, zullen op een of andere manier moeten bijdragen in de ophaling en vooral verwerking van oud papier. Omdat zij weigeren toe te treden tot Fost Plus, stelde de Vlaamse regering voor een fonds op te richten. De uitgevers willen voorlopig enkel 'gratis mediaruimte' ter beschikking stellen ten belope van 120 miljoen als bijdrage in de recyclagekosten.