"Ook landbouwers moeten bijdragen in waterzuivering'

(tijd) - Volgens gemeenschapsminister Kelchtermans van leefmilieu dient het budget voor de zuivering van de Vlaamse waterlopen verdriedubbeld te worden om tot echte resultaten te komen. Kelchtermans zei dit gisteren in een reaktie op het vernietigende rapport van het studiebureau Sobemap over de rampzalige kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen. De minister vindt dat de nodige fondsen moeten gehaald worden bij de vervuilers zelf, ondermeer in de landbouw.