Advertentie
Advertentie

Ook Nederland is verlekkerd op klikfondsen

(tijd) - Ook onze noorderburen smaken klikfondsen, de beleggingsfondsen die de kapitaalinleg op eindvervaldag terugbetalen en beleggers gedeeltelijk laten meeproeven van de beurswinst. In de herfst van vorig jaar bedroegen de intekeningen 3 miljard gulden. Momenteel zijn de Nederlandse klikfondsen danzij nieuwe intekeningen en een performante Amsterdamse beurs goed voor 8 miljard gulden (144 miljard frank). 'Klikfonds' is voor de Belgische beleggers al lang geen vreemd woord meer. Sinds Kredietbank en Petercam in het najaar van 1993 met 'KB-Petercam Security Click' het eerste klikfonds lanceerden, hebben deze 'gegarandeerde' producten een vaste stek verworven in de particuliere beleggingsportefeuille.