Ook 'nieuw' Groot-Brittannië tegen rol EU-Hof voor Justitie

BRUSSEL (tijd) - Ook de nieuwe Britse regering is erg weigerachtig om het Europees Hof van Justitie een rol toe te kennen inzake binnenlandse zaken en justitie. Dat bleek gisteren bij de discussie over een EU-overeenkomst inzake corruptie waarbij EU- en nationale ambtenaren betrokken zijn. De Vijftien keurden wel in grote lijnen een actieplan tegen synthetische drugs (zoals XTC) goed.De bijeenkomst van EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie had gisteren maar een halve dag nodig om een druk programma, dat normaal over twee dagen gespreid was, af te werken. Een tevreden Nederlandse minister van Justitie Winnie Sorgdrager stelde gisteravond de resultaten van de bijeenkomst voor aan de pers.