Ook Nobelstichting voelt beursmalaise

(tijd) - Het vermogen van de Nobelstichting daalde in 2001 met 196 miljoen Zweedse kronen of 5 procent tot 3,7 miljard kronen (403 miljoen euro). Daarvan werd 69 procent geïnvesteerd in aandelen en 26 procent in rentedragende activa. Dit blijkt uit de jaarrekening.Alfred Nobel schreef in 1895 in zijn testament dat het grootste deel van zijn vermogen van 31 miljoen kronen - dit stemt vandaag overeen met 1,5 miljard kronen - moest worden geïnvesteerd in veilige effecten. De opbrengst van de beleggingen moest jaarlijks worden uitgekeerd in de vorm van een prijs, die nu bekend is als de Nobelprijs. In het begin werden alleen obligaties en vastgoed als veilige beleggingen beschouwd. Een halve eeuw geleden besliste de Zweedse regering op verzoek van de directie van de stichting dat ook beleggingen in aandelen aanvaardbaar waren.In 1901, het eerste jaar dat een Nobelprijs werd toegekend, ontving de laureaat 150.782 kronen. De waarde van de prijs daalde daarna geleidelijk tot 114.935 kronen in 1923. Sindsdien steeg de prijs geleidelijk, maar het duurde tot 1991 vooraleer de reële waarde weer het niveau van 1901 haalde. Sinds 2001 ontvangen de laureaten 10 miljoen kronen.Het vermogen bestaat voor 69 procent uit aandelen, waarvan 30 procentpunt Amerikaanse, 21 procentpunt Europese (buiten Zweden) en 13 procentpunt Zweedse. Die zijn dit jaar zonder twijfel verder in waarde gedaald. Voorts belegde de stichting 26 procent in Zweedse rentedragende activa en 5 procent in vastgoed.De daling van het vermogen in 2001 weerspiegelt de daling van de aandelenkoersen en de uitbetaling van de Nobelprijzen. De Nobelstichting keerde 50 miljoen kronen uit voor de prijzen van fysica, chemie, geneeskunde, literatuur en vrede. De Nobelprijs Economie wordt gefinancierd door de Zweedse centrale bank.