Advertentie
Advertentie

Ook OCMWs roepen hulpbemiddelaar Stevaert in

(tijd) - De werkgroep OCMW-maatschappelijke werkers vroeg gisteren in een open brief de bemiddeling van de Vlaamse minister Steve Stevaert in hun sociaal conflict met de regering. De 3.000 maatschappelijke werkers pleiten al geruime tijd voor een betere verloning en meer financiële ondersteuning. Ze noemen zich overbevraagd, onderbemand en ondergewaardeerd.Op 15 december hielden de OCMWs hun deuren gesloten om de druk op de ministers Mieke Vogels en Johan Sauwens te verhogen. De ministers beloofden toen een loonsverhoging, maar een vermindering van de werkdruk zat er op korte termijn niet in. De actievoerders noemden zich relatief tevreden. Ze kondigden aan in januari de beloften te zullen evalueren, en zich dan te beraden over verdere stappen. Er is nog niets van de beloften in huis gekomen. Minister Sauwens heeft de rondzendbrief die de lokale besturen verbiedt een baremaverhoging aan hun OCMW-personeelsleden toe te staan, nog steeds niet ingetrokken, zegt Dany van Opstal van de werkgroep. Hij kondigt aan dat de OCMWs op 8 maart opnieuw hun deuren zullen sluiten als er tegen 25 februari nog geen concrete stappen zijn gedaan. Hij roept ook de hulp in van Steve Stevaert als bemiddelaar. We vragen hem of hij er naast zijn bemiddelingsopdracht in het onderwijsconflict ook nog even dat van de OCMWs kan bijnemen. Op het kabinet van Stevaert had men gisteren nog geen weet van de vraag. EvH