Advertentie
Advertentie

Ook overheidsdiensten starten voorbereiding euro

(tijd) - De overheid heeft vrijdag, 713 dagen voor de start van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU), de voorbereiding van haar eigen diensten op de euro gelanceerd onder de naam admi-euro. Ze organiseerde een colloquium voor 300 leidinggevende ambtenaren, richtte een permanente cel op en publiceerde het eerste nummer van een nieuwsbrief.De admi-euro-cel overkoepelt een netwerk van 24 algemene coördinatoren, die belast zijn met de voorbereiding van de federale overheid, de sociale zekerheid en de gemeenschappen en gewesten. Ze wordt voorgezeten door Aloïs van de Voorde, secretaris-generaal van het federale ministerie van Financiën. De algemene coördinatoren worden bijgestaan door meer dan 150 sectoriële coördinatoren voor specifieke aangelegenheden zoals reglementering, formulieren, informatica, boekhouding en communicatie.