Advertentie
Advertentie

Ook 'private' corruptie wordt strafbaar

(tijd) - Het wetsvoorstel dat een efficiëntere bestrijding van de corruptie in ons land moet mogelijk maken, bevindt zich in de laatste rechte lijn. Met het voorstel probeert het parlement de slechte reputatie van ons land op het internationale forum op te vijzelen. Voortaan zullen ook pogingen tot passieve omkoping, omkoping van buitenlandse ambtenaren en private corruptie strafbaar worden. Tegenstanders van het voorstel vrezen dat de invoering van het begrip private corruptie het normale economische leven zal verstoren, omdat de reikwijdte van de voorgestelde bepalingen niet ondubbelzinnig vastligt.België bekleedde dit jaar op de corruptie-index van de Duitse organisatie Transparancy International een weinig benijdenswaardige 26ste plaats. Ver achter landen zoals Portugal, Frankrijk, Costa Rica, Chili, Spanje of Griekenland die als minder corrupt worden beschouwd.