Ook privé-experts mogen waterschade meten

(tijd) - De regering nam vrijdag nog een aantal maatregelen om de gevolgen van de waterschade op te vangen. Zo zullen ook privé-experts de bij de provincies ingediende schadedossiers kunnen onderzoeken. Tevens werd de lijst met vergoede voorwerpen aangepast. KBC biedt slachtoffers van de overstromingen een lening aan gunstig tarief aan.De saga van het ontslag van minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback belette de ministerraad niet om vrijdag zijn gewone agenda af te werken. In dat verband werden nog een zestal maatregelen genomen die een snelle afhandeling van de waterschadedossiers moeten vergemakkelijken.