Ook Reynders voert druk op Boutmans op

(tijd/belga) - Nu minister van Binnenlandse Zaken Michel (PRL) de afgelopen dagen in de aanval ging tegen staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Boutmans (Agalev), lijkt het erop dat minister van Financiën Reynders (PRL), een tweede front opent. Op de jaarvergadering van het IMF pleitte hij voor het optrekken van de hulp aan Centraal-Afrika.De PRL-excellenties delen alleszins een voorkeur voor internationale fora in de VS voor het onder de aandacht brengen van hun standpunten. Vorige week maakte Michel in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in New York duidelijk dat volgens hem ook de ontwikkelingssamenwerking een onderdeel moet vormen van het globale buitenlandse beleid. Michel brak daarbij nogmaals een lans om die ontwikkelingshulp opnieuw meer te concentreren op Centraal-Afrika.