Ook uitgevers onder druk

Reuters, de grootste leverancier van financiële informatie, kwam deze week met een omzetwaarschuwing. De waarschuwing volgt op het wegvallen van heel wat Amerikaanse klanten en betalende internetgebruikers. Vooral voor de financiële informatieverstrekking is er een gebrek aan interesse. Er wordt verwacht dat Reuters in 2001 4 miljoen pond omzet zal verliezen ten gevolge van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten. Om aan de neerwaartse trend het hoofd te bieden zal het bedrijf 500 banen schrappen. Eerder dit jaar werden al 600 werknemers aan de deur gezet. De nieuwe afslanking zal 40 miljoen extra kosten. Wel moeten de ontslagen tot kostenbesparingen van 170 miljoen pond in 2002 en 220 miljoen pond in 2003 leiden. Ook zal het bedrijf zijn dividendpolitiek omzwaaien en een gedeelte van de dividenden aanwenden voor de groei van de onderneming. Zolang Reuters de belegger echter niet kan overtuigen met een duidelijke strategie, zal het aandeel verder onder druk staan. Het aandeel verloor in minder dan een jaar meer dan de helft van zijn waarde. Analisten wijzen er echter op dat een vijandige overname van Reuters niet tot de mogelijkheden behoort. Het bedrijf beschikt met stichtersaandelen over een geheim wapen. Deze aandelen werden in het leven geroepen om de onafhankelijkheid van de redactie te vrijwaren.Ook Pearson, uitgever van de Financial Times, waarschuwt dat de winst in 2001 substantieel onder de eigen voorspellingen zal liggen. Vooral een terugval van de advertentie-inkomsten zal doorwegen op de resultaten. De winst van de divisie Financial Times zal 40 procent lager uitkomen dan vorig jaar in de veronderstelling dat de advertentie-inkomsten voor de rest van 2001 op hun huidig niveau blijven. De omzet tijdens de eerste negen maanden van het boekjaar steeg met 14 procent tot 3,2 miljard pond. Voor de divisie wetenschappelijke uitgaven steeg de omzet zelfs met 36 procent. Analisten waarschuwen dat te vaak de nadruk wordt gelegd op dalende advertentie-inkomsten. Een recessie zou immers ook kunnen leiden tot een verlaagde omzet van schoolboeken en educatieve uitgaven. Geruchten doen de ronde dat ook Pearson van plan is in zijn werknemersbestand te snoeien. De Nederlandse uitgever VNU wil 225 banen schrappen in zijn Europese vestigingen. In Europa en de Verenigde Staten samen zullen in totaal 500 banen worden geschrapt. Hiermee wil het bedrijf een oplossing zoeken voor de tegenvallende resultaten die naar eigen zeggen een gevolg zijn van een terugvallende advertentiemarkt. De Europese vestigingen van VNU tellen momenteel 1.200 werknemers. De ontslagen maken deel uit van een herstructureringsplan dat als doel heeft 50 miljoen euro kosten te besparen in de Verenigde Staten en Europa. Op 5 oktober gaf VNU al een winstwaarschuwing. Het bedrijf zei toen dat de winst per aandeel voor goodwill met 5 procent zal terugvallen. Dit zou te wijten zijn aan een terugval van 30 procent in de advertentie-inkomsten in de Verenigde Staten en een daling van 25 procent in Europa. Het voorgaande maakt duidelijk dat uitgeverijen niet ontsnappen aan de economische malaise. Hiervoor wijzen zij vaak in de richting van de advertentiemarkt en de gebeurtenissen van 11 september. In het geval van Reuters is het de vraag of de ware oorzaak niet elders moet worden gezocht. PVM