Ook Van den Brande houdt handen nog af van lastenverlaging

(tijd) - Vlaams minister-president Van den Brande liet het Vlaams parlement donderdag weten hoe hij de 6,5 miljard frank verdeelt, die de regering volgend jaar uittrekt voor werkgelegenheid. Verrassend was de mededeling allerminst. Een bedrag van 3,2 miljard frank gaat naar de verlenging van maatregelen. Waar de overige 3,3 miljard frank naartoe gaat, is nog geen uitgemaakte zaak. Ook de minister-president wacht dus met de aankondiging van een eventuele Vlaamse lastenverlaging tot er meer duidelijkheid is over wat het sociaal akkoord op federaal vlak oplevert. Dinsdag had het er nog alle schijn van dat de Vlaamse minister-president in de verleiding was gebracht om (andermaal) in de aanval te gaan tegen de bestaande bevoegdheidsverdeling. De Vlaamse regering had het kaderakkoord dat de sociale partners afgelopen weekeinde sloten wel in dank aanvaard, maar had er meteen aan toegevoegd dat ze zelf wel zou bepalen waar haar geld naartoe zou gaan. Want de overeenkomst is veel minder ambitieus dan het er oorspronkelijk naar had uitgezien. Ze past perfect binnen de contouren van de Vlaamse bevoegdheden. Met name over het delicate thema van de verlaging van de arbeidskosten wordt zedig verwezen naar het overleg tussen de federale sociale partners.