Advertentie
Advertentie

Ook Wallonië maakt werk van afvalplan en -heffing

(tijd) - De Waalse regering zette gisteren een paar belangrijke stappen om haar achterstand ten aanzien van Vlaanderen inzake het afvalbeleid in te halen. Ze keurde vooreerst een ontwerpdekreet goed dat een regionale belasting invoert op vast afval. Daarnaast werd ook een ontwerp van afvalstoffenplan goedgekeurd, dat voorziet in nieuwe beleidsinstrumenten.