Ook Westhoek krijgt nu Geïntegreerd Aktieprogram

De EG-kommissie heeft de Vlaamse regering laten weten dat haar bevoegde diensten de aanvraag voor een geïntegreerd aktieprogramma voor de Westhoek opnieuw onderzocht hebben. Dit betekent dat eerstdaags zal worden overgegaan tot de bespreking van het ingediende programma tussen alle betrokkenen met het oog op de goedkeuring ervan door de EG- kommissie.