Ook zelfstandigen hebben 'hun' aanvullend bedrijfspensioen

Einde 1995 waren in ons land ongeveer 530.000 zelfstandigen, die sociale bijdragen betaalden als 'zelfstandige in hoofdberoep', aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds. Deze groep komt in principe in aanmerking voor een 'vrij aanvullend pensioen'. Een deel van deze zelfstandigen behoort echter tot de uitgesloten categorieën, zoals de medische zorgverstrekkers, zelfstandigen of bestuurders die een vrijwillig aanvullend pensioen hebben via het bedrijf waar zij als zelfstandige werken (bedrijfsleidersverzekering, groepsverzekering) of zelfstandigen die fiscaal aftrekbare bijdragen betalen aan een