Ook zonevreemde bedrijven moeten rechtszekerheid krijgen

De Vlaamse minister voor Ruimtelijke Ordening en Economie, Dirk van Mechelen, wil eigenaars van zonevreemde woningen meer rechtszekerheid garanderen. Ze mogen in geen geval het slachtoffer worden van de traag draaiende (gemeentelijke) overheden, liet hij weten. Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, is blij met die beslissing, maar vraagt de minister deze logische redenering ook door te trekken voor de zonevreemde bedrijven.