Oordeel revisor moet ook bij publikatie jaarcijfers

(tijd) - Het koninklijk besluit van 30 juli 1994 dat beursgenoteerde bedrijven verplicht om te melden of hun halfjaarresultaten al dan niet zijn gekontroleerd, is niet van toepassing voor de publikatie van de (verplicht geauditeerde) jaarresultaten. In dat geval is artikel 80bis van de vennootschappenwet van toepassing, maar dat wordt niet steeds nageleefd.Gisteren publiceerde deze krant (Tijd van 25 november) een lijst waarin voor alle bedrijven die op de termijnmarkt genoteerd worden, zijn opgenomen de publikatiedatum van de halfjaarresultaten en de melding of de cijfers al dan niet gekontroleerd werden door de kommissaris-revisor. Voor de bedrijven Forges de Clabecq en Colruyt was er geen melding. Hun publikatie betrof de jaarresultaten waarop het KB van 30 juli 1994 niet van toepassing is maar wel artikel 80bis van de vennootschapswet. Indien de jaarrekening in verkorte versie wordt gepubliceerd, moet gemeld worden of de kommissaris-revisor een 'goedkeurende verklaring' of 'een verklaring met voorbehoud' heeft afgelegd. De verklaring helemaal publiceren mag niet, omdat dit een vertekend beeld zou geven. Dat kan enkel als de jaarrekening integraal wordt gepubliceerd.