Oorlog in Tsjetsjenië vervreemdt president Jeltsin van Russisch volk

(tijd) - De Russische inval in Tsjetsjenië, bijna één jaar na de demokratische verkiezingen van 12 december 1993, en vooral de bloedige slag om de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny dreigen Rusland zuur te zullen opbreken. De operatie heeft een kloof binnen het Russische leger aan het licht gebracht, heeft president Jeltsin vervreemd van de Russische bevolking en doet de vraag rijzen wie in Moskou momenteel de touwtjes in handen heeft.President Jeltsin kan zich voor de operatie steeds beroepen op de nieuwe Russische grondwet die op 12 december van vorig jaar met een nipte meerderheid door de bevolking werd goedgekeurd. Volgens artikel 13 van de Russische grondwet zijn aktiviteiten verboden die tot doel hebben de integriteit van de federatie te vernietigen, de staatsveiligheid te ondermijnen, gewapende groeperingen op te richten en tweedracht te zaaien. De militaire aktie tegen Tsjetsjenië wordt gerechtvaardigd door de opvatting dat de Tjetsjeense republiek een van de 88 'dragers' van de Russische federatie is.