Oorlog is een ambacht

Het uitlekken van de mishandeling van gevangenen in Irak veroorzaakt terecht verontwaardiging. Toch mag het ons niet verbazen. Of het nu over de holocaust of over de schrijnende toestanden in Irak gaat, de mentale pijler onder alle grootschalige conflicten en oorlogen is het dehumaniseren van de vijand. Een propere oorlog bestaat niet. De kans dat normale mensen als u en ik in eenzelfde situatie zich 'als een beest' gaan gedragen, is alles behalve denkbeeldig. Zij die anderen de vuurlinie insturen, na hen in de waan te brengen dat ze het goede doen voor hun land of een ander groter goed, zijn minstens even verantwoordelijk voor de wandaden als zij die ze plegen, stelt KRIS THIENPONT.